Tjenester

Omfattende helseanalyse
OMFATTENDE HELSEANALYSE

Hos VeHiCe har vi et bredt spekter av analyser og teknikker for å få et helhetlig syn på helsetilstanden til organer og funksjonelle systemer til individene som er analysert.

Vi tilbyr våre avanserte teknikker innen histologisk og klinisk analyse for å identifisere normale eller unormale tilstander i populasjonene som skal følges.

Hos VeHiCe har vi et bredt spekter av analyser og teknikker for å få et helhetlig syn på helsetilstanden til organer og funksjonelle systemer til individene som er analysert.

Vi tilbyr våre avanserte teknikker innen histologisk og klinisk analyse for å identifisere normale eller unormale tilstander i populasjonene som skal følges.

Hos VeHiCe har vi et bredt spekter av analyser og teknikker for å få et helhetlig syn på helsetilstanden til organer og funksjonelle systemer til individene som er analysert.

Vi tilbyr våre avanserte teknikker innen histologisk og klinisk analyse for å identifisere normale eller unormale tilstander i populasjonene som skal følges.

NESTE
DATA og SCORE
DATA og SCORE
DATA OG POENG

VEHICE har utviklet teknikker for histologisk kvantifisering (DATA) og semikvantifisering (SCORE) der verdier oppnås fra målingene som er gjort og fra de observerte histologiske funnene. Med disse teknikkene kan våre klienter få en klarere og mer kvantifiserbar visualisering av de histologiske analysene og deres oppfølging over tid, kunne sammenligne mellom grupper og til og med tillate statistisk analyse av resultatene.

VEHICE har utviklet teknikker for histologisk kvantifisering (DATA) og semikvantifisering (SCORE) der verdier oppnås fra målingene som er gjort og fra de observerte histologiske funnene. Med disse teknikkene kan våre klienter få en klarere og mer kvantifiserbar visualisering av de histologiske analysene og deres oppfølging over tid, kunne sammenligne mellom grupper og til og med tillate statistisk analyse av resultatene.

VEHICE har utviklet teknikker for histologisk kvantifisering (DATA) og semikvantifisering (SCORE) der verdier oppnås fra målingene som er gjort og fra de observerte histologiske funnene. Med disse teknikkene kan våre klienter få en klarere og mer kvantifiserbar visualisering av de histologiske analysene og deres oppfølging over tid, kunne sammenligne mellom grupper og til og med tillate statistisk analyse av resultatene.

NESTE
Patogendeteksjon
Patogendeteksjon
PATOOGENDETEKSJON

Gjennom et bredt spekter av spesielle histokjemiske og immunhistokjemiske flekker, på VeHiCe oppdager vi tilstedeværelsen av forskjellige patogener i arter som: bakterier, virus, sopp, parasitter, blant andre.

Gjennom et bredt spekter av spesielle histokjemiske og immunhistokjemiske flekker, på VeHiCe oppdager vi tilstedeværelsen av forskjellige patogener i arter som: bakterier, virus, sopp, parasitter, blant andre.

Gjennom et bredt spekter av spesielle histokjemiske og immunhistokjemiske flekker, på VeHiCe oppdager vi tilstedeværelsen av forskjellige patogener i arter som: bakterier, virus, sopp, parasitter, blant andre.

NESTE
Toksikologi
Toksikologi
TOKSIKOLOGI

Hos VeHiCe har vi utviklet og validert en serie spesielle histokjemiske flekker som lar oss oppdage, i målvev, de viktigste tungmetallene som finnes i vann med stor presisjon.

Hos VeHiCe har vi utviklet og validert en serie spesielle histokjemiske flekker som lar oss oppdage, i målvev, de viktigste tungmetallene som finnes i vann med stor presisjon.

Hos VeHiCe har vi utviklet og validert en serie spesielle histokjemiske flekker som lar oss oppdage, i målvev, de viktigste tungmetallene som finnes i vann med stor presisjon.

NESTE
Analyse av muskel-/skjelettdeformasjoner
Analyse av muskel-/skjelettdeformasjoner
DEFORMASJONSANALYSE
MUSKEL/SKJETT

Hos VeHiCe utfører vi en fullstendig analyse av muskel- og skjelettsystemet, og identifiserer morfologiske abnormiteter og deres opprinnelse. Til dette kompletterer vi både den radiologiske diagnosen og andre bildeteknikker med histologiske analyseresultater og spesielle teknikker for å oppnå nøyaktige og presise resultater.

Hos VeHiCe utfører vi en fullstendig analyse av muskel- og skjelettsystemet, og identifiserer morfologiske abnormiteter og deres opprinnelse. Til dette kompletterer vi både den radiologiske diagnosen og andre bildeteknikker med histologiske analyseresultater og spesielle teknikker for å oppnå nøyaktige og presise resultater.

Hos VeHiCe utfører vi en fullstendig analyse av muskel- og skjelettsystemet, og identifiserer morfologiske abnormiteter og deres opprinnelse. Til dette kompletterer vi både den radiologiske diagnosen og andre bildeteknikker med histologiske analyseresultater og spesielle teknikker for å oppnå nøyaktige og presise resultater.

NESTE
Kostholdsanalyse
Kostholdsanalyse
KOSTHOLDSANALYSE

Hos VeHiCe jobber vi med ulike teknikker knyttet til diettanalyse for å oppdage spesifikke ernæringsparametere hos individene som analyseres.
I tillegg blir organenes strukturelle tilstand evaluert når funksjonelle dietter administreres, og det gjennomføres en omfattende evaluering av mage-tarmsystemet til fisken og målorganene.

Hos VeHiCe jobber vi med ulike teknikker knyttet til diettanalyse for å oppdage spesifikke ernæringsparametere hos individene som analyseres.
I tillegg blir organenes strukturelle tilstand evaluert når funksjonelle dietter administreres, og det gjennomføres en omfattende evaluering av mage-tarmsystemet til fisken og målorganene.

Hos VeHiCe jobber vi med ulike teknikker knyttet til diettanalyse for å oppdage spesifikke ernæringsparametere hos individene som analyseres.
I tillegg blir organenes strukturelle tilstand evaluert når funksjonelle dietter administreres, og det gjennomføres en omfattende evaluering av mage-tarmsystemet til fisken og målorganene.

NESTE
Klinisk patologi
Klinisk patologi
KLINISK PATOLOGI

Hos VeHiCe har vi toppmoderne utstyr for å utføre kliniske patologianalyser som hematologi, blodbiokjemi, væskeanalyse, cytodiagnose og blodgasometri.

Hos VeHiCe har vi toppmoderne utstyr for å utføre kliniske patologianalyser som hematologi, blodbiokjemi, væskeanalyse, cytodiagnose og blodgasometri.

Hos VeHiCe har vi toppmoderne utstyr for å utføre kliniske patologianalyser som hematologi, blodbiokjemi, væskeanalyse, cytodiagnose og blodgasometri.

NESTE
Smoltifiseringsanalyse
Smoltifiseringsanalyse
SMOLTIFIKASJONSANALYSE

Under migrasjonen mellom ferskvann og sjøvann skjer det endringer mellom absorpsjon og utskillelse av ioner i grenepitel, noe som endrer nivåene av natrium og klorid i plasma.
Ved hjelp av den immunhistokjemiske teknikken kan vi i VeHiCe detektere klorcellenes plassering i gjellene for å kjenne smoltifiseringstilstanden til en fiskebestand og dermed oppnå en adekvat overvåking av overføringen til havet.

Under migrasjonen mellom ferskvann og sjøvann skjer det endringer mellom absorpsjon og utskillelse av ioner i grenepitel, noe som endrer nivåene av natrium og klorid i plasma.
Ved hjelp av den immunhistokjemiske teknikken kan vi i VeHiCe detektere klorcellenes plassering i gjellene for å kjenne smoltifiseringstilstanden til en fiskebestand og dermed oppnå en adekvat overvåking av overføringen til havet.

Under migrasjonen mellom ferskvann og sjøvann skjer det endringer mellom absorpsjon og utskillelse av ioner i grenepitel, noe som endrer nivåene av natrium og klorid i plasma.
Ved hjelp av den immunhistokjemiske teknikken kan vi i VeHiCe detektere klorcellenes plassering i gjellene for å kjenne smoltifiseringstilstanden til en fiskebestand og dermed oppnå en adekvat overvåking av overføringen til havet.

NESTE
Reproduktiv analyse
reproduktive analyser
REPRODUKSIV ANALYSE

Ved å bruke histologiske teknikker kan vi i VeHiCe utføre en fullstendig evaluering av gonader for å identifisere moden og for tidlig fisk, og estimere det nøyaktige modenhetsstadiet hos hvert analysert individ.

Våre tjenester tillater planlegging og estimering av mulige gytedatoer i avlsfisk, samt evaluering av kvaliteten på egg og embryoer.

Ved å bruke histologiske teknikker kan vi i VeHiCe utføre en fullstendig evaluering av gonader for å identifisere moden og for tidlig fisk, og estimere det nøyaktige modenhetsstadiet hos hvert analysert individ.

Våre tjenester tillater planlegging og estimering av mulige gytedatoer i avlsfisk, samt evaluering av kvaliteten på egg og embryoer.

Ved å bruke histologiske teknikker kan vi i VeHiCe utføre en fullstendig evaluering av gonader for å identifisere moden og for tidlig fisk, og estimere det nøyaktige modenhetsstadiet hos hvert analysert individ.

Våre tjenester tillater planlegging og estimering av mulige gytedatoer i avlsfisk, samt evaluering av kvaliteten på egg og embryoer.

NESTE
Utredning og utvikling
Utredning og utvikling
UNDERSØKELSE OG UTVIKLING

Hos VeHiCe utfører vi en fullstendig analyse av muskel- og skjelettsystemet, og identifiserer morfologiske abnormiteter og deres opprinnelse. Til dette kompletterer vi både den radiologiske diagnosen og andre bildeteknikker med histologiske analyseresultater og spesielle teknikker for å oppnå nøyaktige og presise resultater.

Hos VeHiCe utfører vi en fullstendig analyse av muskel- og skjelettsystemet, og identifiserer morfologiske abnormiteter og deres opprinnelse. Til dette kompletterer vi både den radiologiske diagnosen og andre bildeteknikker med histologiske analyseresultater og spesielle teknikker for å oppnå nøyaktige og presise resultater.

VeHiCe har et tverrfaglig team av eksperter klare til å utvikle analyser og tjenester (rådgivning, tekniske møter og anvendt forskning) avhengig av kundens behov.

NESTE
Omfattende helseanalyse
VÅR

områder

snakk med oss