Blogg

Laboratoriet spesialisert i akvakulturpatologi VEHICE, har nettopp innviet et nytt spesialområde innen klinisk patologi


I lakseoppdrett er det utviklet ulike teknikker for å evaluere helsetilstanden til fisk og hvor utforskning av hematologiske, biokjemiske og gassformige blodanalyser har fått stor betydning som et verdifullt verktøy for diagnostisering og prognose av sykdommer innenfor en bestand av fisk. . Tolkningen av analysene avslører hos fisken helsetilstanden, ernæringen og variasjonene som er påført under en patologisk tilstand, samt utgjør en indikator på fiskens velvære.

Det har blitt vist i Hematology at parameterne er svært følsomme for miljøfaktorer, slik som ernæring, vannkvalitet, eksponering for metaller, stress eller patogener, som bestemmer endringer i antall, størrelse, morfologi, integritet og egenskaper til erytrocytter (erytrogram) og av leukocyttene (leukogram), som gir oss verdifull informasjon med de morfologiske endringene til cellene ( tabell 1 ).

SE KOMPLETT ARTIKKEL

Legg igjen et svar

snakk med oss